איך נהנים ב-3 צעדים מהחזר כספי של עד:
2,000 ₪ בשנה
על רכישות באתר הייטקזון
מוודאים שיש לכם כרטיס אשראי הייטקזון הזכאי להטבה**
עוד אין? מצטרפים עכשיו ונהנים מפטור מלא מדמי כרטיס ומעולם הטבות שלם
להצטרפות לכרטיס האשראי של הייטקזון >
שומרים על מחזור עסקאות חדשות* חודשי בממוצע של לפחות 5,000 ב-3 חודשים באופן רצוף וקבוע
שמרתם? מעולה! מגיע לכם סטטוס PRO
עכשיו אפשר לבחור מוצר ולקבל עליו 10% החזר!
כבר יש לכם מוצר בראש? וודאו שהתשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי הייטקזון ותוך 30 ימים ייטען ההחזר הכספי לחשבונכם באתר
עוד אין לכם את הכרטיס?
הצטרפו עכשיו>
גם בני הזוג (נשואים או שותפים לחשבון הבנק) יכולים להצטרף לכרטיס וליהנות מכל ההטבות!
*המדידה תבוצע לפי עסקאות חדשות שנקלטו ב -Cal מ-2 בחודש ועד ל-1 בחודש העוקב (בארץ ובחו"ל ולא כולל עסקאות תשלומי, אשר תימדדנה לפי חודש ביצוען). מובהר, כי חיובים בגין עמלות למיניהן, ריביות, משיכות מזומנים בארץ ובחו“ל, עסקאות חלפנות, תכניות אשראי בהן מוענק אשראי שלא אגב ביצוע עסקה בבית עסק (כדוגמת הלוואת אקספרס) פריסת החיוב החודשי וכדומה, לא ייכללו לצורך המדידה. כן יובהר, כי לצורך המדידה, יופחתו סכומי- זיכויים שניתנו ללקוח בכרטיס האשראי, מסך העסקאות החדשות שביצע הלקוח בחודש שבו ניתן הזיכוי בפועל.
**כרטיס המוטבע על גביו לוגו הייטקזון ומאסטרקארד / ויזה בלבד.
בכפוף לתקנון התכנית לעמידה בתנאי הזכאות; "הטבת החזר כספי"- החזר כספי ייצבר רק בגין עסקאות שבוצעו באתר ושולמו באמצעות כרטיס אשראי המועדון; לא כולל פלייקארד הייטקזון.
החזר כספי ייצבר בארנק הלקוח רק במהלך תקופת הזכאות שתחל ביום ה- 5 בחודש הרלוונטי ותסתיים ביום ה- 4 בחודש שלאחריו (סה"כ כ- 30 ימים, בהתאם לאורכם של החודשים הרלוונטיים) תקופת זכאות שלא נוצלה- תימחק ולא תהא ניתנת לניצול על ידי הלקוח במועד אחר/ נדחה; מגבלת צבירה בארנק בהטבת "החזר כספי": עד 400 ₪ החזר כספי- בחודש, ולא יותר מ- 2,000 ₪ החזר כספי- בשנה; ביטול עסקה המזכה בהחזר כספי מכל סיבה שהיא, תביא לביטול הזכאות להחזר הכספי בגין אותה עסקה; מימוש ההחזר הכספי באתר המועדון בלבד; מימוש החזר כספי יתאפשר רק במהלך "תקופת המימוש" שתחל במועד טעינת ההחזר הכספי לארנק הלקוח ותסתיים תוך 90 ימים. בתום תקופת המימוש, ובמידה שלא נוצל על ידי הלקוח, יימחק ההחזר הכספי שצבר הלקוח בגין אותה רכישה מארנק הלקוח ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש; ניתן לממש את ההחזר הכספי לרכישת מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר ומסומנים כניתנים לרכישה באמצעות "החזר כספי", ובכל מקרה לא ניתן לרכוש באמצעותו מוצרים ו/או שירותים מקטגוריות "נופש ותיירות", רכישה ו/או השכרת רכב, מוצרי ביטוח ו/או מוצרים פיננסים כלשהם; "הטבת מרוצים"- מימוש הטבת מרוצים יתאפשר רק במהלך תקופת הזכאות שתחל ביום ה- 5 בחודש הרלוונטי ותסתיים ביום ה- 4 בחודש שלאחריו (סה"כ כ- 30 ימים, בהתאם לאורכם של החודשים הרלוונטיים). תקופת זכאות שלא נוצלה- תימחק ולא תהא ניתנת לניצול על ידי הלקוח במועד אחר. בכפוף לתקנון המלא.