לקוחות כל הבנקים, בואו להיות הח"מ! הייטקיסטים חשובים מאד מקבלים יותר
הטבה מיוחדת לזכאים בשווי
1,500 לקניות באתר הייטקזון
ההטבה תינתן ביח' כסף הייטקזון, בכפוף לתנאי מתן ההטבה והתקנון וכפוף לתנאי מועדון פועלים-הייטקזון; תקופת המבצע היא עד לתאריך 30.6.21
הטבה מיוחדת לזכאים בשווי 1,500 ₪ לקניות באתר הייטקזון
1,500 יחידות "כסף הייטקזון", קבלתה ומימושה  בכפוף לתקנון
ההטבה תוענק ללקוח אשר הצטרף למועדון פועלים-הייטקזון במהלך תקופת המבצע, לאחר ההצטרפות למועדון פועלים-הייטקזון ועומד בכל התנאים הבאים:
 1. הלקוח עובד בחברה אשר יש לה הסדר עם מועדון הייטקזון;
 2. הלקוח העביר משכורת חדשה* לחשבון המשויך למועדון פועלים-הייטקזון בבנק בחודש אחד לפחות במהלך תשעה חודשים מיום ההצטרפות למועדון פועלים-הייטקזון; בחשבון יחיד – משכורת חדשה בסך כולל של 12,000 ₪ נטו לפחות בחשבון משותף – משכורות בסך כולל של 18,000 ₪ נטו לפחות, אשר לפחות אחת מהמשכורות המועברות הינה משכורת חדשה מחברה אשר נמצאת בהסדר עם מועדון הייטקזון.
 3. הלקוח הזמין כרטיס אשראי בנקאי המשויך למועדון הייטקזון ולאחר שהכרטיס הונפק, הלקוח ביצע באמצעותו רכישות או שילם תשלומים בסך של 4,000 ₪ ומעלה, בחודש אחד לפחות במהלך תשעה חודשים מיום ההצטרפות למועדון פועלים-הייטקזון.
*"משכורת חדשה" משכורת ממעביד שהוא חברה המצורפת להסדר עם מועדון הייטקזון, המופקדת ישירות ע"י המעביד לזכות חשבון עו"ש על שם הלקוח בבנק הפועלים, ובתנאי שלא הופקדה על שם הלקוח בבנק הפועלים משכורת מכל מעביד כלשהו בכל חשבון כלשהו על שם הלקוח בבנק, במהלך 12 החודשים הקודמים להצטרפותו ל"מועדון פועלים הייטקזון". פרטים מלאים בתקנון
ההטבה תינתן ביח' כסף הייטקזון, בכפוף לתנאי מתן ההטבה והתקנון וכפוף לתנאי מועדון פועלים-הייטקזון; תקופת המבצע היא עד לתאריך 30.6.21
* אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס אשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
הלוואה עד 150 אלף ₪ בתנאים מועדפים
בחרו את ההלוואה המתאימה לכם:
תקופה ריבית משתנה לפי: ריבית מתואמת*
עד 36 חודשים פריים + 0.25% 1.87%
37-60 חודשים פריים + 0.75% 2.38%
61-72 חודשים פריים + 1% 2.63%
*(נכון ליום 14.12.20)
* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
* מתן האשראי, סכומו ותנאיו כפוף לאישור הבנק
* הלוואה ללקוחות שמשכורתם משולמת לחשבון הבנק, לא צמודה, בריבית משתנה ע״פ פריים, בסכום של עד פי 10 מהמשכורת או עד 150 אלף ₪, לפי הנמוך.
* במקרים בהם לא ניתן לאשר הלוואה בתנאי הסדר זה לחבר מועדון מסויים, יהיה רשאי הבנק לדחות את בקשת ההלוואה, או להציע לחבר המועדון הלוואה בתנאים שונים מהמפורט לעיל.
פועלים CONNECT – נשמע כמו גאדג'ט, רק יותר שווה
הבנקאים שלנו זמינים להעניק לכם שירות וייעוץ אישי החל מהשעה 08:00 בבוקר ועד השעה 17:00. השירות ניתן בטלפון, בצ'אט ובאימייל. 
*כפוף לתנאי הבנק והשירות
היכנסו ל-ZONE עסקי עם כרטיס אשראי ביזנס 
 • הכרטיס משויך למועדון 'הייטקזון' ומעניק לכם הטבות בלעדיות בעמלות המרה בחו"ל ותנאי תשלום נוחים, ללא תשלום דמי כרטיס.
 • מחזיקי כרטיס אשראי בנקאי הייטקזון-הפועלים חדש ייהנו ממעמד PRO קבוע לשנה המעניק 10% החזר כספי ברכישת מוצרים באתר הייטקזון למימוש באתר הייטקזון, עד 400 ₪ החזר כספי בחודש ולא יותר מ- 2000 ₪ בשנה, ללא תלות במחזור החודשי * בכפוף לתקנון תכנית הפרו.
* פטור מדמי שימוש בכרטיס ניתן לביטול על ידי הבנק בכל עת
* הנפקת כרטיס אשראי מותנית באישור הבנק וחברת כרטיסי האשראי.
* אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס אשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל *תוקף הטבת פרו לשנה: 30.6.21
מגוון שירותים והטבות במשכנתא
תנאים מיוחדים למקבלי משכנתא לרכישת נכס או לבנייה עצמית:
 • הלוואה לכל מטרה - הלוואה נוספת לכל ההוצאות הנלוות עד 75,000 ₪ לתקופה של עד 72 חודשים בריבית משתנה של פריים מינוס 0.1%.* לקוחות חדשים מעבירי משכורת - תינתן ההלוואה בריבית פריים מינוס 0.5% **
 • 50% הנחה בדמי פתיחת תיק***
 • פטור מדמי הנפקת תעודת זכאות ראשונה
 • פטור מדמי הנפקת תעודת זכאות ראשונה
 • תכנית "חודש חופש בשנה" – תוכלו לבחור חודש בשנה בו לא תשלמו את התשלום החודשי של  המשכנתא, התשלום ידחה לסוף תקופת ההלוואה ויצטרף אל יתרת ההלוואה****
בתוקף למבצעי הלוואות לדיור לרכישה/בנית דירה עד 31.12.2021
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אין האמור מהווה הצעה למתן אשראי. קבלת הלוואה לדיור כפופה לאישור הבנק ולתנאיו ולכל דין.
* הלוואה לכל מטרה - הריבית השנתית ליום 19.01.2021 הינה 1.50% (מתואמת 1.51%) ללקוחות חדשים פותחי חשבון משכורת חדש - 1.10% (מתואמת 1.11%). לתקופה של עד 72 חודשים.
** לקוחות חדשים בבנק בגילאים 35-18, מעבירי משכורת חודשית של לפחות 4,300 ליחיד ו- 7,500 לזוג. לקוחות חדשים מעל גיל 35 – מעבירי משכורת חודשית של לפחות 7,000 ₪ ליחיד ו- 10,000 ₪ לזוג.
*** ההנחה היא מדמי פתיחת תיק משכנתה שהינה בשיעור 0.25% מסכום ההלוואה, לא פחות מ-500 ₪ ולא יותר מ-6,000 ₪.
**** בכפוף לתנאי התוכנית ולאישור הבנק. התוכנית חלה על הלוואות מכספי הבנק שלא כוללות מרכיב דחיית תשלומים.
הטבות שוות בעולם ההשקעות
כחברי מועדון, תיהנו מהטבות ייחודיות בעמלות ני״ע:
עמלת קנייה ומכירה של ני״ע הנסחרים בבורסה של תל-אביב (מניות ואג״ח):
 • 0.12% משווי העסקה בעת העברת הוראות קנייה/מכירה באתר ובאפליקציה.
 • 0.15% משווי העסקה בעת העברת הוראות קנייה/מכירה באמצעות סניף/בנקאי
עמלת קנייה ומכירה של ני"ע הנסחרים בחו"ל (מניות):
 • 0.2% משווי העסקה בעת העברת הוראות קנייה/מכירה באתר ובאפליקציה.
 • 0.22% משווי העסקה בעת העברת הוראות קנייה/מכירה באמצעות סניף/בנקאי
עמלת דמי ניהול ני"ע (ישראליים וזרים) הנסחרים בבורסות בארץ/בחו"ל: 0.0225% משווי נייר ערך לרבעון.
* הבנק שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את שיעורי העמלות גם לפני סיום מועד תוקף ההטבה.
אתם יכולים לקרוא לזה תוכנית האצה פיננסית
הרצאות וקורסים המתקיימים ברחבי הארץ וזמינים גם בדיגיטל, העוסקים במגוון נושאים פיננסיים, כגון השקעות בשוק ההון, משכנתאות, חיסכון לפנסיה ועוד.
פתחתם חשבון חדש? העברתם משכורת? קבלו הטבת הצטרפות
הטבת הצטרפות למעבירי משכורת חדשה של 12,000 ש״ח ומעלה ליחיד או 18,000 ש״ח לזוג, עם פעילות בכרטיס אשראי בהיקף של 4,000 ש״ח
תנאים של הייטקיסטים בניהול חשבון
 • פטור מעמלות עו"ש בסיסיות ל- 3 שנים (פעולות ע"י פקיד ופעולות בערוץ ישיר)
 • 2 פנקסי צ'קים רגילים חינם בשנה 
 • ללקוחות מעבירי משכורת, מסגרת עו"ש עד פי 3 ממשכורת הנטו, לפי מממוצע המשכורות נטו ב-3 החודשים האחרונים, או עד 60 אלף ₪, לפי הנמוך.
* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
* מתן האשראי, סכומו ותנאיו כפוף לאישור הבנק
* לזכאים העומדים בתנאי ההצטרפות למועדון פועלים הייטקזון
* אם החשבון מצורף לאחד מהמסלולים לניהול עו"ש, בתקופת הפטור מהפעולות ע"י פקיד ופעולות בערוץ ישיר שתוענק מתוקף הסכם זה, החשבון יהיה פטור גם מדמי המסלול.
* לא תתאפשר חריגה מיתרת זכות או ממסגרת האשראי המאושרת בחשבון העובר ושב. 
30% הנחה לשנה ברכישת CHEF ZONE למימוש במגוון מסעדות מובילות
* הנפקת כרטיס האשראי מותנית באישור הבנק וחברת כרטיסי האשראי.
* אי עמידה בפירעון ההלוואה או בפירעון האשראי בכרטיס אשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
* מוגבל לרכישה של עד 500 ₪ שווי נקוב של התו בחודש קלנדרי.
* תוקף ההטבה: 30.6.21