Hitech Zone

Black לפני כולם 2021

Black לפני כולם 2021

מה אתם חושבים?

  • ממש לא

  • מוגזם

  • לא משהו

  • נחמד+

  • שווה

  • מושלם!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  


זכאים להטבה:
מצטרפים חדשים: לקוחות חדשים בלבד ובני/בנות זוג (נשואים או שותפים בחשבון) אשר יצטרפו לכרטיס האשראי המופיע המוטבע על גביו לוגו הייטקזון ומאסטרקארד / ויזה בלבד דרך אתר הייטקזון או מוקד כאל בחודש אוקטובר 2021 בין התאריכים: 1.10.2021 - 31.10.2021 ואשר ביצעו לפחות עסקה אחת בכרטיס האשראי בין התאריכים: 1.10.2021 -5.11.2021 וזאת בתנאי שלא החזיקו בכרטיס אשראי הייטקזון של כאל (ויזה או מסטרקארד) בשנה האחרונה יוכלו לרכוש עד 2 מוצרים מסובסדים לבחירתם במסגרת מבצע "בלאק לפני כולם". לא ניתן להחליף את המתנה. המבצע אינו תקף לכרטיסים בנקאיים ו/או כרטיסי Fly Card הייטקזון / לקוחות שהחזיקו כרטיס אשראי הייטקזון של כאל בשנה האחרונה.
הנפקת הכרטיס כפופה לאישור חברת כאל ומותנית בהחזקת כרטיס אשראי ישראלי תקף. כפופה להצגת תג עובד/אישור העסקה/תלוש שכר עדכני מחברה המשויכת למועדון הייטקזון. בכפוף לתנאי ההצטרפות. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
לקוחות שהעבירו בקשה להעברת הוראת קבע: ברי מועדון המחזיקים בכרטיס אשראי המוטבע על גביו לוגו הייטקזון ומאסטרקארד / ויזה בלבד  אשר יעבירו הוראת קבע לכרטיס אשראי הייטקזון בין התאריכים:  1.10.2021 - 31.10.2021 באתר כאל ובתנאי שהוראת הקבע שהועברה לא הייתה הוראת קבע בכרטיס אשראי הייטקזון בחצי השנה האחרונה. בהתאם לתנאים המלאים המופיעים באתר https://www.cal-online.co.il. מחזיקי כרטיס אשראי מסוג FLY CARD עסקי של הייטק זון אינם זכאים להטבה זו.
לקוחות במעמד סטטוס פרו - חברי מועדון המחזיקים בכרטיס אשראי הייטקזון ועומדים בתנאי הזכאות לסטטוס "הייטקזון PRO" בחודש נובמבר. מחזיקי כרטיס אשראי מסוג FLY CARD עסקי של הייטק זון אינם זכאים להטבה זו.
בכפוף לתקנון התכנית ולעמידה בתנאי הזכאות. החזר כספי יתקבל רק בגין עסקאות שבוצעו באתר ושולמו באמצעות כרטיס אשראי המועדון, לא כולל פלייקארד הייטקזון; החזר כספי אפשר שיתקבל בארנק הלקוח רק במהלך תקופת הזכאות שתחל ביום ה- 5 בחודש הרלוונטי ותסתיים ביום ה- 4 בחודש שלאחריו (סה"כ כ- 30 ימים, בהתאם לאורכם של החודשים הרלוונטיים) תקופת זכאות שלא נוצלה- תימחק ולא תהא ניתנת לניצול על ידי הלקוח במועד אחר/ נדחה; מגבלת צבירה בארנק בהטבת "החזר כספי": עד 400 ₪ החזר כספי- בחודש, ולא יותר מ- 2,000 ₪ החזר כספי- בשנה; ביטול עסקה המזכה בהחזר כספי מכל סיבה שהיא, תביא לביטול הזכאות להחזר הכספי בגין אותה עסקה; מימוש ההחזר הכספי יתאפשר באתר המועדון בלבד; מימוש החזר כספי יתאפשר רק במהלך "תקופת המימוש" שתחל במועד טעינת ההחזר הכספי לארנק הלקוח ותסתיים תוך 90 ימים. בתום תקופת המימוש, ובמידה שלא נוצל על ידי הלקוח, יימחק ההחזר הכספי שקיבל הלקוח בגין אותה רכישה מארנק הלקוח ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש; ניתן לממש את ההחזר הכספי לרכישת מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר ומסומנים כניתנים לרכישה באמצעות "החזר כספי", ובכל מקרה לא ניתן לרכוש באמצעותו מוצרים ו/או שירותים מקטגוריות "נופש ותיירות", רכישה ו/או השכרת רכב, מוצרי ביטוח ו/או מוצרים פיננסים כלשהם. בכפוף לתקנון המלא. 
תנאי ההטבה: המכירה לזכאים תחל בתאריך - 7.11.2021 ותימשך עד גמר המלאי.  זכאים להטבה רשאים לרכוש עד 2 מוצרים לבחירתם. יש לבצע עסקה נפרדת לכל מוצר. מלאי כולל של 5,000 יחידות, מינימום 50 יחידות למוצר. 
מימוש ההטבה מותנה בתשלום באמצעות כרטיס אשראי הייטקזון של Cal בלבד המוטבע על גביו לוגו הייטקזון ומאסטרקארד / ויזה בלבד. ביטול עסקה בכפוף לתנאי השימוש באתר המועדון. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי ההטבה ו/או המכירה בכל עת. המועדון לא יישא באחריות לשום מוצר ושירות שיירכשו במסגרת המכירה. האחריות של ספקי השירותים והמוצרים בלבד. Cal, הייטקזון והספקים לא יחויבו בגין טעויות ו/או השמטות שנפלו בתום לב במסמך זה ובפרטיו.במסגרת המכירה, לקוחות בסטטוס "הייטקזון PRO" אינם רשאים לעשות שימוש בהחזר כספי שנצבר לזכותם בארנק וכן אינם רשאים לצבור החזר כספי בגין רכישות שביצעו במסגרתה. ט.ל.ח. נשמח לקבל פרטים ולחזור אליך!
כיוון שזה מבצע מיוחד לחברי הייטקזון, עליך להתחבר לאתר לפני השארת פרטים
להתחברות לאתר