Hitech Zone

צ'ק אפ פיננסי

checkup_pinanasi_416X426

צ'ק אפ פיננסי

האם אתם מנצלים את כל ההטבות הפנסיוניות שמגיעות לכם כחברי הייטקזון?
זו ההזדמנות שלכם לבדוק אם אתם משלמים דמי ניהול גבוהים מדי, עמלות מיותרות או שפשוט אתם במסלול הלא נכון.


בסיומו של צ'ק אפ פיננסי אישי שנערוך לכם ללא עלות תקבלו סקירת מצב קיים של כל מרכיבי הביטוח והחיסכון יחד עם המלצות איך ניתן לשדרג את תנאי החיסכון 

כ-83% מהפונים משנים מסלולי חיסכון בעקבות הטבות הייטקזון ומרוויחים תועלת עצומה מהתהליך - עד מאות אלפי שקלים לאורך שנות החיסכון!

מה אתם חושבים?

 • ממש לא

 • מוגזם

 • לא משהו

 • נחמד+

 • שווה

 • מושלם!

לבדיקה מקיפה ללא עלות השאירו פרטים

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

שלח

מאשר/ת העברת פרטיי לסוכנות "הייטק ביטוח". פרטים מטה *
לשאול את השאלות הנכונות:
 • האם שווה להחזיק את פוליסת ביטוח המנהלים למרות המקדמים המובטחים?
 • מה הן העלויות הכוללות שאשלם על ביטוח המנהלים והחסכון הפנסיוני שלי?
 • ובכלל, כמה נהוג לשלם היום בשוק הישראלי על מוצרי חסכון וביטוח?
 • האם בחרתי בתמהיל חלוקה נכון בין ביטוח המנהלים לפנסיה שלי?
 • האם התכוננתי לפרישה כראוי? 


הפונים יקבלו חוברת ניתוח מקיפה, שתפרט בצורה ידידותית זכויות והמלצות:

 • גרפים - תצוגת נתונים
 • סיכומי יתרות ותחזיות - כמה כסף צפוי לי בעתיד
 • תכנון פרישה מפורט
 • סטטוס פוליסות - וותק, מעמד וסטטוס
 • רשימת תוכניות - נתונים כספיים וביטוחיים
 • ביטוחים והגנות - שמות, סכומים ועלויות של הכיסויים ביטוחיים
 • מבנה הפרשות - פיצויים ותגמולי עובד / מעביד
 • נתונים נוספים - מעסיקים, הלוואות, תביעות ושיעבודים
 • המלצות לשיפור וייעול התיק

רשות שוק ההון - "האוצר שלי":


 


 

**אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על-ידי, במסגרת פניה זו אל הייטק סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "הסוכנות")  וכל הפרטים והמידע שיגיעו לידיעת הסוכנות אודותיי (להלן: "המידע") יוחזקו וישמרו במאגר המידע של הסוכנות וזאת למטרת תפעול הפוליסות שתווכו באמצעות הסוכנות ושיווק כל סוגי הביטוח. המידע האמור יכול לשמש את הסוכנות ומי מטעמה לביצוע מטרותיה, בין היתר, לצורכי שיווק של מוצרי ביטוח פנסיה גמל והשתלמות ושירותים פיננסיים, בין בדרך של דיוור ישיר ובין בכל אמצעי אחר, לרבות מסרונים ודוא"ל. ידוע לי כי אוכל לחזור מהסכמתי זו ולבקש את הסרתי ו/או שינוי פרטיי, בכל עת ע"י פניה לסוכנות בטלפון 03-6470002 ו/או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: office@ht-ins.co.il. ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את המידע אודותיי, ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי.

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם!
נשמח לקבל פרטים ולחזור אליך!
כיוון שזה מבצע מיוחד לחברי הייטקזון, עליך להתחבר לאתר לפני השארת פרטים
להתחברות לאתר