Hitech Zone
חוף קיסוסקי ספורט ימי אילת - ספורט ימי לכל המשפחה
בחירת מוצרים
תיאור
מחיר מלא
מחיר
כ.א HTZ
בחירה וכמות
כרטיס יחיד בננה
50 ₪
36 ₪
כ.א HTZ: 31 ₪
בחירת כמות 0 כרטיסים
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
כרטיס יחיד אבוב
70 ₪
47 ₪
כ.א HTZ: 40 ₪
בחירת כמות 0 כרטיסים
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
כרטיס יחיד טורנדו
60 ₪
40 ₪
כ.א HTZ: 34 ₪
בחירת כמות 0 כרטיסים
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
כרטיס יחיד קרייזי שארק
80 ₪
62 ₪
כ.א HTZ: 53 ₪
בחירת כמות 0 כרטיסים
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
חבילת אקשן דיל (אבוב בננה)
100 ₪
78 ₪
כ.א HTZ: 66 ₪
בחירת כמות 0 כרטיסים
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
אבוב + קרייזי
120 ₪
100 ₪
כ.א HTZ: 85 ₪
בחירת כמות 0 כרטיסים
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
חבילת סופר אקשן (אבוב בננה קרייזי)
150 ₪
125 ₪
כ.א HTZ: 106 ₪
בחירת כמות 0 כרטיסים
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
חבילת ספיד דיל (אבוב בננה אופנוע)
190 ₪
158 ₪
כ.א HTZ: 134 ₪
בחירת כמות 0 כרטיסים
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
חבילת לעוף בטירוף (מצנח אבוב בננה)
270 ₪
225 ₪
כ.א HTZ: 191 ₪
בחירת כמות 0 כרטיסים
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
מצנח ים יחיד
180 ₪
125 ₪
כ.א HTZ: 106 ₪
בחירת כמות 0 כרטיסים
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
אופנוע ים יחיד כולל מדריך
180 ₪
146 ₪
כ.א HTZ: 124 ₪
בחירת כמות 0 כרטיסים
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
אופנוע ים זוגי
250 ₪
208 ₪
כ.א HTZ: 177 ₪
בחירת כמות 0 כרטיסים
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
פונטון (יאכטה vip) עד 10 אנשים
400 ₪
312 ₪
כ.א HTZ: 265 ₪
בחירת כמות 0 כרטיסים
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
כמות: 0 כרטיסים
סה״כ לתשלום: 0
בכרטיס אשראי HTZ: 0

חוף קיסוסקי ספורט ימי אילת - ספורט ימי לכל המשפחה

מגוון סוגי חוויות

מגוון רחב של פעילות ימית לילדים וספורט ימי ללמבוגרים - מהשכרת יאכטה VIP, דרך קייקים, סאפים, בננה, אבוב שכיבה, קרייזי - שארק (אבוב ישיבה) ומצנחי ים, ועד להשכרת אופנוע ים לחובבי האקסטרים.
50 ₪
מחיר רגיל
מ - 36 ₪
חבר htz
31 ₪
כ.אשראי הייטקזון
להתחברות
* ההטבה עד גמר המלאי
מידע כללי

החוף משלב מגוון רחב של פעילות ימית לילדים ולמבוגרים, ניתן להשכיר יאכטה VIP עד 10 אנשים לנהיגה עצמית, קייקים, סאפים ובננה, דרך אבוב שכיבה, קרייזי - שארק (אבוב ישיבה) ומצנחי ים, ועד אופנוע ים לחובבי האקסטרים.

לנוחיותכם, תמצאו בחוף כסאות נוח, מיטות שיזוף, בר מסעדה, משטחי הצללה גדולים וכן גשרים לירידה נוחה לרחצה בים, מקלחות חוף, מלתחות ומוסיקת רקע.

על הפעילויות:

טורנדו: רכבת הרים על המים
שיוט במהירות גבוהה עם תמרונים חדים, כולל צפייה בריף הדולפינים (עד 12 אנשים בסיבוב, 15 דקות פעילות, מגיל 6 ומעלה).

בננה: 
רכיבה על בננה כפולה, יציבה ובטוחה הנגררת על ידי סירה (10 אנשים בסיבוב, 10 דקות פעילות, מגיל 6 ומעלה).

אבובים: 
אבובי שכיבה הנגררים על ידי סירה מהירה, חוויה מטורפת של אקשן ואדרנלין (10 אנשים בסיבוב, 10 דקות פעילות, מגיל 6 ומעלה).

מצנח ימי: 
מצנח רחיפה הנגרר על ידי סירה, כאשר ההמראה והנחיתה יתבצעו מהסירה. ריחוף עד לגובה של 70 מטרים מעל הים וצפייה בנופו המרהיב של המפרץ מגובה עיני הציפור.

(בתיאום יום מראש)

קרייזי-שארק: 
חוויה מטורפת של ישיבה באבוב המעוצב כספה, נגרר על ידי סירה מהירה ומקפץ על הגלים (10 אנשים בסיבוב, 10 דקות פעילות, מגיל 6 ומעלה)

אופנוע ים: 
רכיבה מלאת אדרנלין על אופנוע ים בנהיגת מדריך צמוד  (10 דקות פעילות, מגיל 6 ומעלה) אפשרות ליחיד/ זוגי

יאכטה V.I.P  לנהיגה עצמית:
 ללא צורך ברישיון, עד 10 מפליגים, חובה נוכחות של לפחות 2 משתתפים מעל גיל 16 בכל סירה. 


החבילות שלנו:

אקשן דיל: אבוב שכיבה (10דק' סיבוב)+בננה (10דק' סיבוב)

סופר אקשן: בננה (10 דק' סיבוב) + אבוב שכיבה (10 דק' סיבוב) + קרייזי שארק  (10 דק' סיבוב)

ספיד דיל: בננה (10 דק' סיבוב) + אבוב שכיבה (10 דק' סיבוב) + אופנוע ים (בנהיגת מדריך בלבד)


לעוף בטירוף: בננה (10 דק' סיבוב) + אבוב שכיבה (10 דק' סיבוב) + מצנח ים (יש לתאם מראש)

אבוב שכיבה + קרייזי שארק: אבוב שכיבה (10 דק' סיבוב) + קרייזי שארק (10 דק' סיבוב)ליצירת קשר