Hitech Zone

Smart Medi Zone מעטפת בריאות מושלמת להייטקיסטים

smart_medi_zone_416X426_2

Smart Medi Zone מעטפת בריאות מושלמת להייטקיסטים

Medi-Zone Smart כי כשמדובר בבריאות, זמינות, מהירות ואיכות עושים את כל ההבדל

 • אבחון מהיר ע"י מומחים כולל פגישה וחוו"ד מקצועית 
 • וידאו צ'ט עם רופאים מומחים 24/7
 • "בשביל החוסן" - פיצוי כספי פטור ממס וללא קיזוזים משום מקור

מבצע בלעדי לחברי הייטקזון

מה אתם חושבים?

 • ממש לא

 • מוגזם

 • לא משהו

 • נחמד+

 • שווה

 • מושלם!

המבצע לזמן מוגבל! מהרו לנצל את תנאי ההצטרפות

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

שלח

* מאשר/ת העברת פרטיי לסוכנות "הייטק ביטוח". פרטים מטה.
אבחון מהיר ע"י מומחים כולל פגישה וחוו"ד מקצועית

 • זמינות לרופאים ברמת סגני מנהלי מחלקות ומעלה 
 • נגישות מיידית לבדיקות פרטיות – CT ,MRI, מעבדה, ביופסיות ועוד

וידיאו צ'ט עם רופאים מומחים 24/7

 • אבחון
 • מרשמים 

"בשביל החוסן" - פיצוי כספי פטור ממס וללא קיזוזים משום מקור

 • משולם במקרה גילוי מחלות קשות על פי רשימת המחלות שבפוליסה
 • כולל כיסוי לפגיעה מוחית מתאונה
 • בלעדי - משולם גם בצנתור לב טיפולי
מבצע בלעדי לחברי הייטקזון 

"בשביל החוסן" - 25% הנחה לכל החיים + תוספת הנחה לשנה ראשונה ושנייה - 5%

"רפואה בוידאו צ'ט" - ילדים שנתיים חינם

"אבחון מהיר" - חינם בשנה ראשונה

*אין באמור כדי להחליף חוות דעת מקצועית ואישית ואין באמור משום המלצה אישית לרכישת הביטוח. תנאי הכיסוי הקובעים הינם כאמור בתנאי הפוליסה.

**אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על-ידי, במסגרת פניה זו אל הייטק סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "הסוכנות")  וכל הפרטים והמידע שיגיעו לידיעת הסוכנות אודותיי (להלן: "המידע") יוחזקו וישמרו במאגר המידע של הסוכנות וזאת למטרת תפעול הפוליסות שתווכו באמצעות הסוכנות ושיווק כל סוגי הביטוח. המידע האמור יכול לשמש את הסוכנות ומי מטעמה לביצוע מטרותיה, בין היתר, לצורכי שיווק של מוצרי ביטוח פנסיה גמל והשתלמות ושירותים פיננסיים, בין בדרך של דיוור ישיר ובין בכל אמצעי אחר, לרבות מסרונים ודוא"ל. ידוע לי כי אוכל לחזור מהסכמתי זו ולבקש את הסרתי ו/או שינוי פרטיי, בכל עת ע"י פניה לסוכנות בטלפון 03-6470002 ו/או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: office@ht-ins.co.il. ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את המידע אודותיי, ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי.

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם!
נשמח לקבל פרטים ולחזור אליך!
כיוון שזה מבצע מיוחד לחברי הייטקזון, עליך להתחבר לאתר לפני השארת פרטים
להתחברות לאתר