Hitech Zone

Medi-Zone

416x426_Health-MEDI-ZONE_B

Medi-Zone

חבילות בריאות מושלמות להייטקיסטים

הייטקזון שמחה לאפשר לך להצטרף לתכנית ביטוח ייחודית שתעניק לך רשת בטחון הולמת בעת הצורך:

 • תכניות ביטוח של החברות המובילות בישראל
 • מגוון כיסויים והרחבות בהנחות חסרות תקדים
 • ביטוח אבחון מהיר (הטבה חינמית למבוטחים)
 • שכבת בסיס - של ביטוח השתלות ותרופות
 • הרחבה לביטוחי משלים שב"ן
 • אבחון גנומי של גידולים ממאירים
 • פיצוי חד-פעמי בגילוי מחלה קשה

מה אתם חושבים?

 • ממש לא

 • מוגזם

 • לא משהו

 • נחמד+

 • שווה

 • מושלם!

רוצים לשמוע עוד? השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

שלח

כן  לא האם הינך מבוטח בפוליסת בריאות קולקטיבית באמצעות המעסיק?
* מאשר/ת העברת פרטיי לסוכנות "הייטק ביטוח". פרטים מטה.
ביטוחי הבריאות והמרפא נחלקים לשתי קטגוריות עיקריות:

קטגוריה ראשונה - שיפוי

חברת הביטוח ממנת עלויות אשר נגרמו בפועל לצורך הריפוי / טיפול במבוטח.

קטגוריה שניה - פיצוי

חברת הביטוח מפצה בסכום ידוע ומוסכם מראש בגין גילוי אחת מתוך רשימת המחלות המוגדרות בפוליסה.

בשתי הקטגוריות מגוון רחב של שכבות וכיסויים. חשוב לרכוש את הכיסוי והשכבה המתאימים לפי הצורך ובהתאם לכיסויים בהם הינך מבוטח במסגרת קופת החולים ו/או באמצעות פוליסה קולקטיבית שנרכשה עבורך (ככל שנרכשה) דרך המעסיק.

להלן המלצה כללית לסדרי עדיפויות בתכנון הביטוח הרפואי*:

ראשית ולפני הכל, חשוב לוודא שהינך מבוטח בביטוח השתלות ותרופת שאינן בסל. זהו ביטוח מציל חיים שעלותו נמוכה יחסית והינו נדבך חשוב ביותר בכיסוי הביטוחי הנחוץ.

שכבה שנייה - היא האבחון המהיר. בעיית חוסר הוודאות באבחנה שגוררת איחור בתחילת טיפול הולם, היא אחת החמורות בעולם הרפואה וגורם מרכזי לסיבוכים מיותרים. במסגרת הכיסוי, מקצרים את הזמן מגילוי הבעיה ועד לאבחון הנחוץ לתחילת טיפול מתאים.
שכבה שלישית - תכניות שונות משתי הקטגוריות: בקטגורית השיפוי מוצעת תכנית ביטוח ניתוח משלים שב"ן במסגרת זו חברת הביטוח מכסה את עלויות הניתוחים במרכזים רפואיים פרטיים כולל העלויות הנלוות לניתוח (אשפוז בעקבות הניתוח, עלויות אביזרים, מרדים, מנתח וכו') כל זה אחרי מיצוי הזכויות מהביטוח המשלים של קופת חולים. בקטגורית הפיצוי - תשלום פיצוי כספי מוסכם מראש, במקרה גילוי אחת מהמחלות ע"פ הרשימה בפוליסה.

שכבות נוספות והרחבות

עולם הרפואה והביטוח ממשיכים להתקדם ולהתפתח ועימם גם הפתרונות וכיסויי הביטוח. כך למשל ניתן לרכוש ביטוחי סיעוד, ביטוחי המכסים טכנולוגיות וטיפולים מחליפי ניתוח ועוד.

Medi-Zone חבילות הבריאות של ההייטקיסטים

באמצעות הייטק סוכנות לביטוח, אשר נבחרה כסוכנות הבית של ההייטקיסטים, הצלחנו להגיע להסדרים מיוחדים ומגוון הטבות והנחות על חבילות הביטוח בכל השכבות ובכל הקטגוריות.

לאחר מו"מ ממושך נבחרו חברות הביטוח:

הראל חברה לביטוח - הגדולה בישראל בתחום ביטוחי הבריאות

איילון חברה לביטוח - נבחרה לחדשנית ביותר ודורגה במקום הראשון בתחום ביטוחי הבריאות ע"י ועדת הדירוג של מגזין הביטוח "עדיף".
*אין באמור כדי להחליף חוות דעת מקצועית ואישית ואין באמור משום המלצה אישית לרכישת הביטוח

**אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על-ידי, במסגרת פניה זו אל הייטק סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "הסוכנות")  וכל הפרטים והמידע שיגיעו לידיעת הסוכנות אודותיי (להלן: "המידע") יוחזקו וישמרו במאגר המידע של הסוכנות וזאת למטרת תפעול הפוליסות שתווכו באמצעות הסוכנות ושיווק כל סוגי הביטוח. המידע האמור יכול לשמש את הסוכנות ומי מטעמה לביצוע מטרותיה, בין היתר, לצורכי שיווק של מוצרי ביטוח פנסיה גמל והשתלמות ושירותים פיננסיים, בין בדרך של דיוור ישיר ובין בכל אמצעי אחר, לרבות מסרונים ודוא"ל. ידוע לי כי אוכל לחזור מהסכמתי זו ולבקש את הסרתי ו/או שינוי פרטיי, בכל עת ע"י פניה לסוכנות בטלפון 03-6470002 ו/או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: office@ht-ins.co.il. ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את המידע אודותיי, ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי.

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם!
נשמח לקבל פרטים ולחזור אליך!
כיוון שזה מבצע מיוחד לחברי הייטקזון, עליך להתחבר לאתר לפני השארת פרטים
להתחברות לאתר