Hitech Zone

צ'ק אפ ביטוחי

416x426_product_pagecheakUp

צ'ק אפ ביטוחי

חוסכים במוצרי הביטוח

ביטוח משכנתא, ביטוחי רכב ודירה, ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, ביטוחי סיעוד ועוד, כל כך הרבה ביטוחים וכל כך הרבה בלבולים.

הייטקזון שמחה להציע לכם לעשות סדר בבלאגן ולערוך עבורכם ללא עלות בדיקה מעמיקה של הביטוחים השונים, בתום הבדיקה תדעו בדיוק על מה אתם משלמים, איפה אתם טועים ואיפה הייטקזון יכולה לחסוך עבורכם סכומים מאוד משמעותיים

בדיקה ללא עלות

מה אתם חושבים?

  • ממש לא

  • מוגזם

  • לא משהו

  • נחמד+

  • שווה

  • מושלם!

רוצה לחסוך כסף? השאר פרטים ונציג יחזור אלייך

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

שלח והמשך >

מאשר/ת העברת פרטיי לסוכנות "הייטק ביטוח". פרטים מטה *
* אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על-ידי, במסגרת פניה זו אל הייטק סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "הסוכנות") וכל הפרטים והמידע שיגיעו לידיעת הסוכנות אודותיי (להלן: "המידע") יוחזקו וישמרו במאגר המידע של הסוכנות וזאת למטרת תפעול הפוליסות שתווכו באמצעות הסוכנות ושיווק כל סוגי הביטוח. המידע האמור יכול לשמש את הסוכנות ומי מטעמה לביצוע מטרותיה, בין היתר, לצורכי שיווק של מוצרי ביטוח פנסיה גמל והשתלמות ושירותים פיננסיים, בין בדרך של דיוור ישיר ובין בכל אמצעי אחר, לרבות מסרונים ודוא"ל. ידוע לי כי אוכל לחזור מהסכמתי זו ולבקש את הסרתי ו/או שינוי פרטיי, בכל עת ע"י פניה לסוכנות בטלפון 03-6470002 ו/או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: office@ht-ins.co.il. ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את המידע אודותיי, ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי.


השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם!
נשמח לקבל פרטים ולחזור אליך!
כיוון שזה מבצע מיוחד לחברי הייטקזון, עליך להתחבר לאתר לפני השארת פרטים
להתחברות לאתר