צק אפ פיננסי

design image
שימו לב

לבדיקה מקיפה ללא עלות

השאירו פרטים

שלח

מאשר/ת העברת פרטיי לסוכנות "הייטק ביטוח". פרטים מטה.

צ'ק אפ פיננסי

man check up _416x426 a

צ'ק אפ פיננסי

הזדמנות מצוינת לעשות סדר ולחסוך עלויות!

כ-90% מכלל ההייטקיסטים שכבר פנו ובדקו, הזדקקו ל"חישוב מסלול מחדש" ושינו את תכניות החיסכון שלהם.
במסגרת הצ'ק אפ הפיננסי :

 • תקבל מהמסלקה הפנסיונית את כל המידע הרלוונטי שלך
 • נציג בפניך מצב קיים של כל מרכיבי הביטוח והחסכון הפנסיוני, קרנות ההשתלמות וגמל להשקעה
 • נחשב מסלול מחדש  

מאפשרים לך לקבל החלטה על בסיס ריבוי אופציות והטבות שהצלחנו להשיג, באמצעות הכוח הצרכני של 180,000 הייטקיסטים

השירות אינו כרוך בתשלום לחברי המועדון

מה אתם חושבים?

 • ממש לא

 • מוגזם

 • לא משהו

 • נחמד+

 • שווה

 • מושלם!

לשאול את השאלות הנכונות:
 • האם שווה להחזיק את פוליסת ביטוח המנהלים למרות המקדמים המובטחים?
 • מה הן העלויות הכוללות שאשלם על ביטוח המנהלים והחסכון הפנסיוני שלי?
 • ובכלל, כמה נהוג לשלם היום בשוק הישראלי על מוצרי חסכון וביטוח?
 • האם בחרתי בתמהיל חלוקה נכון בין ביטוח המנהלים לפנסיה שלי?
 • האם התכוננתי לפרישה כראוי? 


הפונים יקבלו חוברת ניתוח מקיפה, שתפרט בצורה ידידותית זכויות והמלצות:

 • גרפים - תצוגת נתונים
 • סיכומי יתרות ותחזיות - כמה כסף צפוי לי בעתיד
 • תכנון פרישה מפורט
 • סטטוס פוליסות - וותק, מעמד וסטטוס
 • רשימת תוכניות - נתונים כספיים וביטוחיים
 • ביטוחים והגנות - שמות, סכומים ועלויות של הכיסויים ביטוחיים
 • מבנה הפרשות - פיצויים ותגמולי עובד / מעביד
 • נתונים נוספים - מעסיקים, הלוואות, תביעות ושיעבודים
 • המלצות לשיפור וייעול התיק

רשות שוק ההון - "האוצר שלי":


 


**אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על-ידי, במסגרת פניה זו אל הייטק סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "הסוכנות")  וכל הפרטים והמידע שיגיעו לידיעת הסוכנות אודותיי (להלן: "המידע") יוחזקו וישמרו במאגר המידע של הסוכנות וזאת למטרת תפעול הפוליסות שתווכו באמצעות הסוכנות ושיווק כל סוגי הביטוח. המידע האמור יכול לשמש את הסוכנות ומי מטעמה לביצוע מטרותיה, בין היתר, לצורכי שיווק של מוצרי ביטוח פנסיה גמל והשתלמות ושירותים פיננסיים, בין בדרך של דיוור ישיר ובין בכל אמצעי אחר, לרבות מסרונים ודוא"ל. ידוע לי כי אוכל לחזור מהסכמתי זו ולבקש את הסרתי ו/או שינוי פרטיי, בכל עת ע"י פניה לסוכנות בטלפון 03-6470002 ו/או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: office@ht-ins.co.il. ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את המידע אודותיי, ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי.

**אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על-ידי, במסגרת פניה זו אל הייטק סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "הסוכנות")  וכל הפרטים והמידע שיגיעו לידיעת הסוכנות אודותיי (להלן: "המידע") יוחזקו וישמרו במאגר המידע של הסוכנות וזאת למטרת תפעול הפוליסות שתווכו באמצעות הסוכנות ושיווק כל סוגי הביטוח. המידע האמור יכול לשמש את הסוכנות ומי מטעמה לביצוע מטרותיה, בין היתר, לצורכי שיווק של מוצרי ביטוח פנסיה גמל והשתלמות ושירותים פיננסיים, בין בדרך של דיוור ישיר ובין בכל אמצעי אחר, לרבות מסרונים ודוא"ל. ידוע לי כי אוכל לחזור מהסכמתי זו ולבקש את הסרתי ו/או שינוי פרטיי, בכל עת ע"י פניה לסוכנות בטלפון 03-6470002 ו/או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: office@ht-ins.co.il. ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את המידע אודותיי, ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי.