אפגרייד לפנסיה

design image

אפגרייד לפנסיה

416x426_upgrade_pension

אפגרייד לפנסיה

הרחבת הכיסוי הביטוחי של קרן הפנסיה שלך באמצעות תוכנית משלימה

כאדם עובד, בנית לעצמך ולמשפחתך רמת חיים ומעמד כלכלי עליהם חשוב מאד לשמור.
יש לך תכנית פנסיונית, אך אתה מעוניין בכיסוי רחב יותר למצבים של אובדן כושר עבודה, שאינם מכוסים במסגרת הביטוח בקרן הפנסיה שלך. הראל מטריה ביטוחית, מעניקה לך כבעל מקצוע מועדף, הרחבות לכיסוי אותו אתה מקבל מקרן הפנסיה שלך.

חבילה ביטוחית המשפרת ומרחיבה את הכיסוי הביטוחי המתקבל מקרן פנסיה, בהיקפו ובאיכותו.

תנאים מועדפים

לחברי הייטק-זון

הרחבה מיוחדת לנשים

מה אתם חושבים?

 • ממש לא

  25%
 • מוגזם

  12%
 • לא משהו

 • נחמד+

 • שווה

 • מושלם!

  62%
לקבלת הסבר על אופציות הכיסוי שלך מלאו פרטיכם

השאירו פרטים ונציג יצור איתכם קשר

שלח

* מאשר/ת העברת פרטיי לסוכנות "הייטק ביטוח". פרטים מטה.

הבעיה

בקרנות הפנסיה, היקף הכיסוי מבוסס על תקנון אחיד (של כל קרן פנסיה) , וברובן ההגדרות לזכאות לפיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה אינן מקצועיות ואינן מתייחסות לעיסוק הספציפי שלך. כמו כן, קרנות הפנסיה מחריגות מקרים בהם אובדן כושר עבודה נגרם כתוצאה מתאונת עבודה שאמורים להיות מכוסים על ידי הביטוח הלאומי. הזכאות לפיצוי כלשהו על פי חוק הביטוח הלאומי, משחררת לגמרי את קרנות הפנסיה מהחבות לשלם פיצוי במקרה אובדן כושר עבודה, דבר ש"מגלגל" אותך במקרה ביטוח לפיתחו של המוסד לביטוח לאומי .
הכיסוי מקרן הפנסיה משולם תמיד כקצבאות ולעיתים נדרש לצד הקצבה סכום חד-פעמי על מנת לסייע למבוטח ו/או למשפחתו להתמודד עם משבר רפואי או חו"ח אסון.


הפתרון - הראל מטריה ביטוחית

מהווה תוכנית הרחבה לאובדן כושר עבודה תעסוקתי
השלמת פיצוי לדמי הביטוח הלאומי
מימון נוסף של עלויות שיקום
תשלום פיצוי חודשי נוסף בגין החודש הראשון והשני של אובדן כושר עבודה (למקרה של אובדן כושר עבודה מתמשך מעל ל-3 חודשים)
פיצוי במקרה של סיבוכי הריון ו/או תרומת אברים.
סכומים חד-פעמיים למקרה מוות או נכות בהתאמה אישית. 


מה מגיע לכם?


הכנסה חודשית הראל מטריה ביטוחית  - תעניק לך הכנסה חודשית במשך כל תקופת אובדן כושר העבודה (לאחר תקופת המתנה) ולא יותר מגיל 67, במקרה בו נשלל ממך, בשיעור של 75% לפחות, הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע בעיסוק ו/או במקצוע בהם עסקת לפני קרות מקרה הביטוח, ככל שלא תקום לך זכאות בהתאם לתקנון קרן הפנסיה בשל מקרים אלו.

הרחבת הכיסוי לאובדן כושר עבודה חלקי - באפשרותך להרחיב את הכיסוי האמור לאובדן כושר עבודה חלקי בשיעור העולה על 25% כתוצאה ממחלה או מתאונה. במקרה זה תקבל פיצוי חודשי חלקי בשיעור אובדן הכושר מהפיצוי החודשי המלא.  לדוגמא: אם יקבע שיעור אובדן כושר של  30% תשולם לך הכנסה חודשית בשיעור של 30% מהפיצוי החודשי הנקוב בפוליסה.

הרחבת הכיסוי לפרנצ'יזה (פיצוי רטרואקטיבי נוסף) - באפשרותך להרחיב את הכיסוי האמור לאובדן כושר עבודה, כך שבמקרה בו תהיה באובדן כושר עבודה לתקופה העולה על תקופת ההמתנה, תקבל פיצוי חודשי נוסף, בחודש הראשון והשני שלאחר תקופת ההמתנה, בגובה הפיצוי החודשי ששולם בחודשים אלה.

כיסוי גם במקרה של מצב רפואי קודם או תאונה - ההכנסה החודשית תוענק לך גם במצב של אובדן כושר עבודה מקצועי או מוחלט, עקב מצב בריאותי קודם, שגרם למקרה הביטוח בתוך  שנים מיום קבלתך לביטוח כיסוי גם במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונת עבודה - במצב של אובדן כושר כתוצאה מתאונת עבודה, תקבל השלמה לדמי הביטוח הלאומי בכפוף לתנאי הפוליסה.

שיקום -  התכנית מבטיחה החזר של עד  75% מההוצאות לשיקום פיזיותרפי ו/או אלטרנטיבי, בכפוף לתנאי הפוליסה.

מימון קורס הכשרה מקצועית - התכנית תממן 75% מעלות קורס הכשרה מקצועית אשר יחזיר אותך למעגל העבודה (עד 50,000 ש"ח).

תרומת אברים  - במקרה של תרומת איבר, שנה או יותר לאחר ההצטרפות לביטוח, תהיה זכאי לתשלום הכנסה חודשית מהיום השני לאובדן כושר העבודה.

מיוחד למבוטחות "הראל מטריה ביטוחית" - התוכנית תכסה גם מקרים של סיבוכים בלתי צפויים במהלך ההיריון ובזמן הלידה על פי תנאי הפוליסה.

שחרור מתשלום פרמיה בתקופת אי כושר העבודה - לאחר תקופת ההמתנה, תהיה משוחרר מתשלום הפרמיה ותישאר בכיסוי מלא, הכולל את מרכיב החיסכון שבפוליסה, כך שגם בעת תקופת אי הכושר תוכל להמשיך ולחסוך ולדאוג לעתידך ולעתיד משפחתך.

למידע נוסף באתר הייטק סוכנות לביטוח

**אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על-ידי, במסגרת פניה זו אל הייטק סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "הסוכנות")  וכל הפרטים והמידע שיגיעו לידיעת הסוכנות אודותיי (להלן: "המידע") יוחזקו וישמרו במאגר המידע של הסוכנות וזאת למטרת תפעול הפוליסות שתווכו באמצעות הסוכנות ושיווק כל סוגי הביטוח. המידע האמור יכול לשמש את הסוכנות ומי מטעמה לביצוע מטרותיה, בין היתר, לצורכי שיווק של מוצרי ביטוח פנסיה גמל והשתלמות ושירותים פיננסיים, בין בדרך של דיוור ישיר ובין בכל אמצעי אחר, לרבות מסרונים ודוא"ל. ידוע לי כי אוכל לחזור מהסכמתי זו ולבקש את הסרתי ו/או שינוי פרטיי, בכל עת ע"י פניה לסוכנות בטלפון 03-6470002 ו/או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: office@ht-ins.co.il. ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את המידע אודותיי, ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי.

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם!
נשמח לקבל פרטים ולחזור אליך!
כיוון שזה מבצע מיוחד לחברי הייטקזון, עליך להתחבר לאתר לפני השארת פרטים
להתחברות לאתר