0
Hitech Zone

ביטוח נסיעות לחו"ל בקליק

416x426_Harel_insurance

ביטוח נסיעות לחו"ל בקליק

הייטקיסטים, טסים לחו"ל? מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל מיד עם הזמנת החופשה על מנת לקבל הגנה מדמי ביטול הנסיעה

 • גבול אחריות הפוליסה גדל מ-2.5 ל-5 מיליון דולר
 • ביטוח תאונות אישיות לנוסעים עד $50,000 - ללא עלות!
 • ביטול וקיצור נסיעה - ללא עלות!
 • ביטוח כבודה
 • ביטוח צד ג' 150,000$ - ללא עלות!
 • ביטוח החזר השתתפות עצמית לרכב שכור

      לחצו כאן לרכישת הביטוח בצורה קלה ופשוטה
                             באתר הראל

חדש - הפוליסה כוללת מימון טיפולי המשך במרפאות פרטיות בישראל עקב תאונה שאירעה בחו"ל

מלאו את הפרטים והמשיכו לביטוח נסיעות בקליק

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

שלח

* מאשר/ת העברת פרטיי לסוכנות "הייטק ביטוח". פרטים מטה.
אפליקציית השירות לביטוח חו"ל בקליק

לפני הנסיעה תוכלו להוריד את אפליקציית השירות לביטוח חו"ל בקליק וליהנות משירות מיידי בקליק אשר כולל:

 • איתור וניווט אל הרופא הקרוב ביותר (ניתן לפנות גם לרופאים סמוכים שלא ברשימה)
 • יעוץ רפואי טלפוני בקליק עם רופא ישראלי 24 שעות ביממה
 • הגשת תביעה און ליין במקרה של הוצאה כספית, במסלול ירוק החזר כספי ישירות לחשבון תוך 24 שעות. באשפוזים תשלום מבטחת ישירות למרכז הרפואי
 • עדכון און-ליין על מצב הטיפול בתביעות באמצעות האפליקציה, ואו בקליק למרכז שירות שפעיל 24 שעות ביממה 
 • ביטול נסיעה עד $5,000 | קיצור נסיעה עד $7,000
      לחצו כאן לרכישת הביטוח בצורה קלה ופשוטה
                             באתר הראלאפשרות להוספת הרחבות בתשלום:

 • ספורט אתגרי
 • ספורט חורף
 • מחשב נייד
 • טלפון נייד
 • החזר השתתפות עצמית לרכב שכור (תקרה מוגדלת לחברי הייטקזון במקרה הגניבה)


לתנאי הפוליסה המלאים
אפשרות הוספת ביטוח החזר השתתפות עצמית לרכב**אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או ימסרו על-ידי, במסגרת פניה זו אל הייטק סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "הסוכנות")  וכל הפרטים והמידע שיגיעו לידיעת הסוכנות אודותיי (להלן: "המידע") יוחזקו וישמרו במאגר המידע של הסוכנות וזאת למטרת תפעול הפוליסות שתווכו באמצעות הסוכנות ושיווק כל סוגי הביטוח. המידע האמור יכול לשמש את הסוכנות ומי מטעמה לביצוע מטרותיה, בין היתר, לצורכי שיווק של מוצרי ביטוח פנסיה גמל והשתלמות ושירותים פיננסיים, בין בדרך של דיוור ישיר ובין בכל אמצעי אחר, לרבות מסרונים ודוא"ל. ידוע לי כי אוכל לחזור מהסכמתי זו ולבקש את הסרתי ו/או שינוי פרטיי, בכל עת ע"י פניה לסוכנות בטלפון 03-6470002 ו/או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: office@ht-ins.co.il. ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את המידע אודותיי, ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי.

ט.ל.ח. האמור לידיעה בלבד, תנאי הפוליסה של הראל חברה לביטוח הם הקובעים. במקרה טעות, נא ליידע אותנו.


השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם!
נשמח לקבל פרטים ולחזור אליך!
כיוון שזה מבצע מיוחד לחברי הייטקזון, עליך להתחבר לאתר לפני השארת פרטים
להתחברות לאתר